Info


Music Therapy 1735

MUNDUKO MUSIKOTERPIA FEDERAZIOAK (WFMT) HORRELA DEFINITZEN DU (2011):

Musikoterapia, musika eta honen osagarrien erabilera profesionala da; interbentzio hau,  bizitza kalitatea eta ongizate fisikoan, sozialean, emozionalean, intelektualean, komunikaziokoan edo espiritualean eragina izan dezan inguru desberdinetan, medikuntzan, familian, taldean, irakaskuntzan, pertsonen eguneroko inguruneetan edo komunitateetan erabili daitekeen terapia mota bat da.

Musikoterapiaren ikerkuntza, praktika, irakaskuntza, eta ikasketa klinikoak , kontestu kultural, sozial eta politikoen araberako estandaretan oinarritzen da.

LA FEDERACIÓN MUNDIAL DE MUSICOTERPIA (WFMT) DEFINE (2011):

La Musicoterapia es el uso profesional de la música y sus elementos como una intervención en los contextos medicos, educativos y entornos cotidianos con personas, grupos, familias o comunidades, que buscan optimizar su calidad de vida y mejorar su bienestar físico, social, comunicativo, emocional e intelectual, la salud espiritual y el bienestar. La investigación, la práctica, la educación y la formación clínica en la musicoterapia se basa en los estándares profesionales de acuerdo a los contextos culturales, sociales y políticos.

MUSIKARIA IZAN BEHAR DUT MUSIKOTERAPIA SAIOETARA JOATEKO?

Ez. Ez zara musikaria izan behar. Bakoitzak daukagun izaera musikalarekin experimentatzea da helburua. Experimentazio hau musika tresnez bitartez edo eta ahotsaren bitartez egiten dugu, soinuak eta musika sortuz egitura terapeutiko baten barne.

….TENGO QUE SER MUSICO PARA ASISTIR A LAS SESIONES DE MUSICOTERAPIA?

NO. No tienes que ser un músico. Se trata de experimentar la presencia musical que todos tenemos. Esta experimentación se puede llevar a cabo mediante los instrumentos y la voz, creando sonidos y música dentro de un marco terapéutico.

ZER EZ DA MUSIKOTERAPIA

-Ez da musikarientzako bakarrik zuzendutako tratamendua.
-Ez da musika ikasketa.
-Ez da soilik ongi pasatzeko edo erlaxatzeko terapia.
-Ez ditugu musika bereziak gomendatzen. Saioan musika entzun, improbisatu eta lantzen degu, osasunari lotutako helburuak betetzeko.
-Ez da produktu estandarra, erabiltzaile bakoitzari egokitutakoa baizik.
-Ez da edozeinek eskeini dezakeen terapia, prestakuntza behar du.
-Ez dugu soilik musika klasikoa erabiltzen.

LO QUE NO ES MUSICOTERAPIA

-El tratamiento hecho solo por músicos o personas con experiencia musical.
-La educación musical.
-La terapia exclusivamente ocupacional y recreativa.
-Un recetario de piezas musicales.
-Un producto “standard”.
-Actividad pasiva.
-Que pueda ser impartida por cualquier persona.
-Utilizar única y exclusivamente música clásica.


Musikoterpiari buruzko ikerketen ebidentzia/ Evidencia de estudios sobre la musicoterapia:

https://musictherapyoxford.files.wordpress.com/2015/09/mt-evidence-mental-health.docx
https://musictherapyoxford.files.wordpress.com/2015/09/mt-children-evidence.docx
http://www.nordoff-robbins.org.uk/content/what-we-do/research-and-resources/resources#evidencebank” target=”_blank”>http://www.nordoff-robbins.org.uk/content/what-we-do/research-and-resources/resources#evidencebank

LINKS:

http://musicoterapiabilbao.org/

http://www.bamt.org/
http://www.musictherapyworld.net/WFMT/Home.html
http://www.umealaia.com/index.php/es/