Info


Music Therapy 1735

MUNDUKO MUSIKOTERAPIA FEDERAZIOAK (WFMT) HORRELA DEFINITZEN DU (2011):
Musika eta honen osagarrien erabilera profesionala da; interbentzio hau, bizitza kalitatea eta ongizate fisikoan, sozialean, emozionalean, intelektualean, komunikaziokoan edo espiritualean eragina izan dezan inguru desberdinetan, medikuntzan, familian, taldean, irakaskuntzan, pertsonen eguneroko inguruneetan edo komunitateetan erabili daitekeen terapia mota bat da. Musikoterapiaren ikerkuntza, praktika, irakaskuntza, eta ikasketa klinikoak , kontestu kultural, sozial eta politikoen araberako estandaretan oinarritzen da.

Musikoterapia saioa, musikan oinarrituta bakoitzarentzako egokitutako terapia bat da.
Gaixotasun edo zailtasun emozional, psikologiko edo fisikoak dituztenentzako tratamendua da.

Soinuak, inprobisazioak eta musika sortu dezakegu, musika tresnen bitartez edo eta ahotsaren bitartez; musika eta ixiltasuna ere entzun ditzazkegu; guzti hau egitura baten barne, helburu terapeutikoak lortzeko.

Denentzako egokitua dagoen terapia, adin guztietarako aproposa.
Musikari profesionalak ez direnentzako, edo aurretik musika ikasketarik izan ez dutenetzat ere zuzendutako terapia da.

Ez da bereziki musika ikasteko erabiltzen den saioa.
Erlaxatu eta ondo pasa daiteke, baina helburu terapeutiko bat daukan saioa da.
Era guztietako musika erabiltzen da.
Saioak bakarka edo taldean izan daitezke.

LA FEDERACIÓN MUNDIAL DE MUSICOTERPIA (WFMT) DEFINE (2011):

La Musicoterapia es el uso profesional de la música y sus elementos como una intervención en los contextos medicos, educativos y entornos cotidianos con personas, grupos, familias o comunidades, que buscan optimizar su calidad de vida y mejorar su bienestar físico, social, comunicativo, emocional e intelectual, la salud espiritual y el bienestar. La investigación, la práctica, la educación y la formación clínica en la musicoterapia se basa en los estándares profesionales de acuerdo a los contextos culturales, sociales y políticos.

En la sesión de musicoterapia, es una sesión terapeútica personalizada basada en la utilización de la música. Es un tratamiento para las personas que sufren enfermedades o padecen dificultades emocionales, psicológicas o físicas.

Podemos crear sonidos, improvisaciones y música, mediante la utilización de instrumentos musicales y la voz; también podemos también escuchar música o el propio silencio; todo esto dentro de una estructura para conseguir los objetivos terapeúticos.

Adecuada para todas las personas de todas las edades. También se ofrece a personas que no son músicos profesionales y que no han tenido formación musical previa.

No es específicamente una sesión con objetivo de educación musical.
Podemos relajarnos y pasarlo bien, pero tiene objetivos terapeúticos en todo momento.
Se utiliza música de todo tipo.
La sesión puede ser grupal o individual.

MUSIKARIA IZAN BEHAR DUT MUSIKOTERAPIA SAIOETARA JOATEKO?

Ez zara musikari profesionala izan behar, ezta aurretik inolako musika ikasketarik izan behar. Bakoitzak daukagun izaera musikalarekin experimentatzea da helburua. Experimentazio hau musika tresnez bitartez edo eta ahotsaren bitartez egiten dugu, soinuak eta musika sortuz egitura terapeutiko baten barne.

¿TENGO QUE SER MUSICO PARA ASISTIR A LAS SESIONES DE MUSICOTERAPIA?

No tienes que ser un músico profesional ni tener ningún tipo de estudios musicales. Se trata de experimentar la presencia musical que todos tenemos. Esta experimentación se puede llevar a cabo mediante los instrumentos y la voz, creando sonidos y música dentro de un marco terapéutico.


Musikoterpiari buruzko ikerketen ebidentzia/ Evidencia de estudios sobre la musicoterapia:

https://musictherapyoxford.files.wordpress.com/2015/09/mt-evidence-mental-health.docx
https://musictherapyoxford.files.wordpress.com/2015/09/mt-children-evidence.docx
http://www.nordoff-robbins.org.uk/content/what-we-do/research-and-resources/resources#evidencebank” target=”_blank”>http://www.nordoff-robbins.org.uk/content/what-we-do/research-and-resources/resources#evidencebank

LINKS:

http://musicoterapiabilbao.org/
http://www.bamt.org/
http://www.musictherapyworld.net/WFMT/Home.html
http://www.umealaia.com/index.php/es/